Övriga övriga poster

Från Smaskipedia
Hoppa till: navigering, sök

Axelbandets årsmöte väljs banditer till många viktiga poster. Det väljs också banditer till Å ämbetets vägnar, Hedersutmärkesler, Ingengörsposter och Inbördes kultverksamhet.


Det bestäms också årligen om det finns behov för utdelning av Ära och berömmelsediplom. Till exempel Manstealer, Mustamakkaraministeri och Äcklas-Oscars (och oändligt många fler).


Innehåll

Axelbandets Krypande Cirkus

De roliga banditerna får vara med här. De har ansvar för att också alla utomorkestrala mänskor tycker att vi är roliga. Hårt arbete!

EU-missionär

Personer som reser mycket väljs till denna post. Deras jobb är att sprida information om tillståndet Axelbandet utanför Nordens gränser.

Ett urval av EU-missionärer:

Generalansvarig

Har ansvar för allt/beskylls för allt! Om nånting är fel är det Generalansvariga som får ta skulden.

Hemska klubben

Alla svenskar i AB läggs in här. Efter avklarat och godkänt inträdesprov tas även Finlandsfödda med i klubben. Medlemmar 2016 är:

Intresseklubben

De som skriver upp viktiga saker om Axelbandet och uppdaterar Smaskipedia.

Kukansvarig

Ansvar för Annibal.

Lagerspetzar

De nya medlemmarna kallas lagerspetzar.

Mandatum

Domaren i bandet.

Närpesmissionärer

Sprider det goda i alla närpesers hjärtan och förvirrar dem så de hamna i Axelbandet.

Oansvarig

Den som är mest oansvarig.

Pampasdomptör

Har som ansvar att hålla ett vakande öga på alla pampeser. Inget lätt projekt kan sägas! Äcklas och Eb-B kommer från pampas.

Pseudonymsektionen

Ett urval av medlemmar:

Sexinstruktör

Det finns både en kvinnlig och en manlig sexinstuktör i Axelbandet. Dessa två hjälps åt i att instruera och svara på knepiga frågor om sex.

Tigeransvarig

Den bandit som har ansvar över Tigern. Och Nej PQ, vi skriver inte ut vem det är, det skulle vara för enkelt. Ni får ta reda på helt själva!

All makt åt Katten, vår befriare!

Vaginatör

Namnet säger allt. Juniår svarar på övriga frågor om tillhörande ansvarsuppgifter.

Äldre jomare

Oftast en gamyl som jomar om allt och inget.

Personliga verktyg